Privacyverklaring Fjouwer

Fjouwer begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Fjouwer zorgvuldig om met deze informatie. Fjouwer houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Fjouwer heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Fjouwer uit welke gegevens Fjouwer van u nodig heeft en waarvoor Fjouwer ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

Fjouwer slaat de persoonsgegevens die Fjouwer van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Fjouwer ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een training (ook wanneer het proces wordt afgebroken), als u telefonisch of als u per e-mail contact met Fjouwer opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de training waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Uw feedback over de training en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw training, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de training (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

Fjouwer gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training
 • Verzorging van de door u gekozen training.
 • Analyses uitvoeren zodat Fjouwer haar dienstverlening kan verbeteren.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Fjouwer anonimiseert de persoonsgegevens die Fjouwer gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
 • Fjouwer kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een training is Fjouwer wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Fjouwer tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Fjouwer samen met externe dienstverleners, zoals trainers. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw training. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Fjouwer door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Fjouwer deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Fjouwer alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Fjouwer beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Fjouwer bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Fjouwer uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Fjouwer de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken.
Daarnaast kunt u Fjouwer vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken.
Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Fjouwer reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Fjouwer eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Fjouwer volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Fjouwer u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Fjouwer uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen. 
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie-

  en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze

  website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en

  onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en

  informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze

  website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het

  bezoek plaatsvindt.

 – Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan

   onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s

  en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en

  informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze  

  website.

 – Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van

  relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen

  persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun

  websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies

  maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te

  behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: – Google Analytics

  geanonimiseerd (analytische cookies) – Facebook (tracking cookie) – Google

  Adwords (tracking cookie)

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de

  verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies

  voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Fjouwer kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Fjouwer uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Fjouwer gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Fjouwer heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 10 november 2021.